Video: Thanh niên vác dao đi xiên bạn gái để níu giữ tình cảm.

Thanh niên vác 🔪 đi gặp bạn gái để níu giữ tình cảm. Cô gái sợ quá vì sự nhiệt tình của bạn trai nên phải gọi phụ huynh ra giải thích, sau một hồi đàm đạo thì thanh niên vén áo bỏ đi. Cũng may là chưa có chuyện đáng tiếc xảy ra.
Nhưng cô gái chắc là bất an và rất lo lắng sau sự việc này, rất ngưỡng mộ ông bố. Quả đỡ lưỡi 🗡️ và khoá được thanh niên. Máu điê.n như này gái nào dám yêu???

You may also like...