Cuộc chiến giữa máy đài và máy nhật chưa hồi kết


Cuộc chiến giữa máy đài và máy nhật chưa hồi kết. Liếc nhìn xung quanh, tôi nhận ra rằng không có dấu hiệu của Mary. Cả cô ấy và quần áo của cô ấy đều đã biến mất. Tôi vẫn còn giật bắn mình, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Hơi thở của Samantha cuối cùng cũng chậm lại, và cô ấy nhìn sang tôi. Bây giờ tôi ngồi xếp bằng đối mặt với cô ấy. Con cu tôi lộn người để đầu nó ở gần tôi, lăn qua nằm sấp rồi đưa hai chân lên trời mà đung đưa, cơ mông xen kẽ nhau một cách đê mê. Tôi rên rỉ.

You may also like...