Chồng Say Xỉn Cầm Mũ Bảo Hiểm Đập Vợ Đang Mang Bầu

Chị vợ đang có bầu mà đứng chịu trận thằng ck đánh mình đứng mà thấy sót, tức, nhưng ko làm được, chỉ giám gọi người ra căn ngăn

nhiều chuyện sơ sơ thì biết là chị vợ ghen gì đó, mà thằng ck đang men say

GHÉT NHẤT LOẠI ĐÀN ÔNG CƯỚI VỢ VỀ MÀ ĐÁNH ĐẬP TRƯỚC MẶT CON NHỎ….

You may also like...